Έχουμε ανάγκη απο παιδικά φάρμακα

Donate Now

Η προσφορά σε φάρμακα είναι ελάχιστη, άλλα αναγκαία για να ξεπεραστούν αρκετές δυσκολίες που υπάρχουν στην αντιμετώπιση παιδικών ασθενειών. Για αυτό ζητάμε την στήριξη σας στην προμήθεια παιδικών φαρμάκων.